پرداخت هزینه شرکت در کارگاه(ها) صرفا برای کسانی است که مایل به دریافت گواهی شرکت در کارگاه مربوطه هستند.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

22 اسفند 1398
12:45-13:30

500,000

ریال
ظرفیت: 50
شرکت کنندگان: 43
دکتر مهدی افتخاری، دکتر فرشید عبداللهی و دکتر مهدیه سلیمانی باغشاه

21 اسفند 1398
07:05-11:50

500,000

ریال
ظرفیت: 50
شرکت کنندگان: 35
دکتر بهنام هاشمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.