صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور

صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

استانداری کرمان

استانداری کرمان

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

دانشگاه یزد

دانشگاه یزد

دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور

مجتمع آموزش عالی بم

مجتمع آموزش عالی بم

بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید باهنر کرمان (۲۲۵۱۰)

بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید باهنر کرمان (۲۲۵۱۰)

شرکت ملی صنایع مس ایران

شرکت ملی صنایع مس ایران

گروه صنعتی بارز

گروه صنعتی بارز