برای ارسال مقاله باید ابتدا عضو سایت شوید.

پس از انجام این کار می توانید مقاله خود را ارسال کنید دقت کنید که تمامی فیلد های مورد نیاز در فرم ارسال مقاله را پر کرده و مطمئن شوید که مقاله ارسال شده است.

پس از ارسال مقاله و بررسی توسط داوران نتایج از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد، توجه داشته باشید که ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه هرزنامه (Spam) منتقل شده باشد.

پس از ارسال مقاله و تایید شدن آن برای شرکت در سمینار از طریق سربرگ ثبت نام -> شرکت در سمینار اقدام فرمایید.

توجه داشته باشید حتی در صورت تایید نشدن مقاله تان هنوز می توانید در سمینار شرکت کنید و شرکت در سمینار منوط به داشتن مقاله تایید شده از طرف ما نیست!

 

از شرکت‌کنندگان محترم تقاضا می‌شود که کلیه موارد اشاره شده در قالب مقاله فارسی و انگلیسی را به دقت مطالعه نمایید و مقالات خود را بر اساس الگوهای زیر ارسال نمائید:

۱- قالب مقاله فارسی (SLAA10-Farsi)

۲- قالب مقاله انگلیسی (SLAA10-English)

همچنین، دستورالعمل فارسی و انگلیسی به منظور سهولت بیشتر نویسندگان محترم، طراحی شده است که توصیه اکید می شود به این دستورالعمل ها، جهت نوشتار مقاله فارسی یا انگلیسی خود، مراجعه کنید:

۱- دستورالعمل فارسی (SLAA10-Farsi-Author guidelines)

۲- دستورالعمل انگلیسی (SLAA10-English-Author guidelines)

در نهایت، طبق راهنمای زیر، مقالات خود را ارسال نمایید:

۱- راهنمای ارسال مقاله (SLAA10-Guide)

در پایان، ضمن سپاس از توجه شما به نکات ذکر شده، یادآور می‌شود که:

۱- تعداد صفحات مقاله باید بین سه تا شش صفحه باشد و مقاله باید در قالبی که در اختیار نویسندگان قرار گرفته شده است، نوشته شود.

۲- چکیده مقاله باید بین دو تا هفت خط نوشته شود.

۳- در بخش مراجع، بیشتر از شش مرجع استفاده نشود.
 
۴- هر شخص می تواند حداکثر دو مقاله ارسال کند.