دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن که از روز بیست و ششم تا بیست و نهم مرداد ماه ۱۳۹۹ به میزبانی دانشکده ریاضی و کامپیوتر و مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می گردد.

   این سمینار که از سری همایش های ملی دوسالانه انجمن ریاضی ایران است، قصد دارد فضایی صمیمی برای دیدار و گفتمان محققان و متخصصان حوزه جبرخطی و جبرخطی عددی کشور فراهم سازد و شرکت کنندگان را با کاربردهای بروز جبرخطی در علوم و مهندسی آشنا نماید.

   در کنار برنامه سخنرانی ها و ارائه مقالات، در این سمینار دو کارگاه آموزشی با عناوین "کاربرد جبرخطی در داده کاوی" و " نرم افزارهایی در جبرخطی عددی" نیز برگزار می گردد. لازم به ذکر است که در دنیای امروز، آنالیز داده های بزرگ که در قالب ماتریس ها و تنسورها بیان می گردند، با تکنیکهای جبرخطی در بهینه سازی قابل دسترسی بوده که علاقه مندان در کارگاه "کاربرد جبرخطی در داده کاوی" با مباحث روز دنیا آشنا می شوند.